DRUŠTVO PODEŽELJA LIPOGLAV

B
bNa kratko o društvu...
Društvo podeželja Lipoglav s svojim delovanjem pokriva šest naselij na širšem območju Lipoglava, in sicer: Veliki Lipoglav, Mali Lipoglav, Pance, Selo pri Pancah, Repče in Brezje pri Lipoglavu. V skladu s svojimi ustanovnimi pravili se člani združujejo zaradi razvoja podeželja in kmetijstva na navedenem območju, dvigovanja kvalitete življenja, izvajanje izobraževanja in osveščanje prebivalcev, promocije kraja v obliki kreativno-turistične ponudbe domačih izdelkov, popestritve kulturnega in družabnega življenja krajanov ter drugih skupnih interesov.


b