OBVESTILO / VABILO

SPOŠTOVANI MOREBITNI DONATORJI OZ. SPONZORJI


Na vas se obračamo s prošnjo in ponudbo, da se vključite v izvedbo 10. POHODA POD PUGLEDOM, ki bo 17.9.2011. Za to tradicionalno prireditev smo prav letos ostali brez podpore MOL-a, kljub tako pogosto slišani podpori podeželju in življenju na njem. Ravno zaradi tega smo še bolj odločni, da pohod izpeljemo in mu priključimo še predstavitev delovanja našega društva, njenih članov in drugih občanov, kar smo nekdaj predstavili na Dnevu borovnic, katerega pa smo tudi zaradi togosti predpisov morali opustiti. Kljub veliki volji in požrtvovalnosti naših članov, pa le ne gre brez denarnih sredstev. Zato se obračamo na vas za pomoč.


In kaj lahko ponudimo za vaše sodelovanje?

- Objavo v zloženki o jubilejnem pohodu, katera bo dostopna na več mestih, med njimi tudi na vseh turističnih točkah družbe Turizma Ljubljana.
- Možnost objave, panoja ali drugačne brezplačne objave na prireditvenem prostoru ob strartu oziroma cilju pohoda.
- Morebitna objava na radiu DUR, ZELENI VAL in EKSPRES. Razgovori še niso končani, radi Dur bo sodeloval.
- Možnost brezplačne promocije in prodaje na mizi ob prireditvenem prostoru.
- Možnost uveljavljanja davčne olajšave pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.Pričakujemo donacije v vrednosti od 50 do 200 EUR za skromno podeželsko prireditev in tako računamo, da bomo zbrali okoli 2,5 do 3 tisoč EUR, kolikor jih ob svojem delu potrebujemo za organizacijo in izvedbo pohoda in spremljajočih prireditev.

Zaradi pravočasne izdaje zloženke, na kateri bodo objavljeni vaši logotipi oz. podatki, smo časovno omejeni, zato je zadnji rok za realizacijo donatorstva/sponzorstva vključno 3.9.2011. Prosimo vas, da nas pisno ali telefonsko obvestite o morebitnem sodelovanju in nam hkrati posredujete logotipe oziroma tekst za katerega želite, da bi se pojavil na zloženki pohoda. Možen je tudi dogovor o drugih, zgoraj navedenih načinih vaše promocije. Zaradi resnosti dogovora o sponzoriranju, želimo da istočasno nakažete denarna sredstva (če gre za denarni način sponzoriranja) na spodaj navedeni transakcijski račun. Tudi za druge oblike sponzoriranja velja zadnji rok 3.9.2011 oziroma po dogovoru.


Podatki o društvu:
DRUŠTVO PODEŽELJA LIPOGLAV
MALI LIPOGLAV 3A
1293 ŠMARJE-SAP
DAVČNA ŠT.: 97887781
TRR: SI56 0201 2009 1737 036 (NLB)
TELEFON: 040 631 438 (predsednik društva)