OBVESTILO / VABILO
Vabimo Vas na občni zbor Društva podeželja Lipoglav.

Seja bo v torek 13. marca 2012, ob 19:00 uri, v prostorih PGD Lipoglav, na Malem Lipoglavu.

Vabljeni vsi člani društva in vsi, ki jih zanima delo v društvu!


Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav gostom.

2. Izvolitev organov zbora:
- delovnega predsedstva
- verifikacijsko-volilne komisije
- zapisnikarja
- overovatelja zapisnika

3. Predstavitev poročil:
- predsednika
- blagajničarke društva
- nadzornega odbora društva
- disciplinske komisje društva
- verifikacijske komisije

4. Razprava na poročila

5. Redne volitve v organe društva:
- upravni odbor
- predsednik/ca
- podpredsednik/ca
- tajnik/ca
- blagajnik/čarka
- nadzorni odbor
- disciplinska komisija

6. Plan dela društva za leto 2012

7. Ocena situacije in predlagane akcije ob dejstvu, da nam je MOL oz. predsednica komisje, zavrgla vlogo in kompleten načrt. Pri tem tudi razprava o smiselnosti delovanja društva v takih pogojih in odnosu MOL in morebitnem preoblikovanju v civilno družbo, če se že moramo financirati sami.

8. Neodzivnost MOL tudi na druge pobude in težave krajanov.

9. Razno:
- priznanje podpornikom DP


Na zboru bomo pobirali letno članarino, ki znaša 5 EUR.

VABLJENI!

Predsednik:
Janče Gartner


a