OBČNI ZBOR
DRUŠTVA PODEŽELJA LIPOGLAV

Redni letni občni zbor Društva podeželja Lipoglav bo 
v soboto 25. januarja 2014, ob 19:00 uri, 
v dvorani gasilskega doma na Malem Lipoglavu.

Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora.
2. Izvolitev organov zbora:
     - delovnega predsedstva,
     - verifikacijsko-volilne komisije,
     - zapisnikarja/ice,
     - dveh overovateljev/ic zapisnika.
3. Poročilo verifikacijske komisije o doseženi sklepčnosti zbora.
4. Predstavitev poročil:
     - predsednice,
     - blagajničarke,
     - nadzornega odbora,
     - disciplinske komisije.
5. Razprava na dana poročila.
6. Potrditev poročil in zaključnega računa za leto 2013.
7. Pregled plana dela za leto 2014.
8. Dopolnitev statuta na zahtevo UE Ljubljana (razprava in potrditev).
9. Beseda gostov.
10. Razno.

V primeru nesklepčnosti občnega zbora zaradi premajhnega števila članov, se bo občni zbor nadaljeval po tridesetih minutah (v skladu s statutom).

Po zaključenem uradnem delu bo možnost plačila članarine za leto 2014 (7€). Vse člane in članice prosimo, da s seboj na zbor prinesejo tudi članske izkaznice DPL zaradi potrditve (žiga) o plačani članarini. Kdor članske izkaznice še nima jo bo prejel ob plačilu članarine.

Po končanem občnem zboru sledi pogostitev in prijetno druženje.

Vse člane in članice prosimo za zanesljivo udeležbo 
za uspešno izveden občni zbor.
Vljudno vabljeni!


Predsednica
Mihaela Grum


Mali Lipoglav, 20. januar 2014